Op 15 oktober 2023 hebben wij ter gelegenheid van ons 50 jarig bestaan deze serie foto's  gemaakt in onze repetitieruimte, De Oudkatholieke Schuilkerk in Krommenie.

Sopranen

Alten

Tenoren

Bassen