Donateur worden?

Een enthousiast koor als Cantabile kan niet zonder enthousiaste supporters. Een aantal van die supporters hebben hun enthousiasme tevens omgezet in daadwerkelijke steun door donateur te worden. Ook dit jaar rekent Cantabile weer op de steun van donateurs die er mede voor zorgen dat Cantabile haar activiteiten kan blijven uitvoeren. Als tegenprestatie geeft het donateurschap – naast informatie over onze activiteiten – recht op 2,50 euro korting op de toegang tot de door Cantabile zelf georganiseerde concerten.

Ja, ik meld mij aan als donateur van
  "A Capellakoor Cantabile”
(minimale bijdrage €12,50,- per jaar):