Persbericht:

A-capellakoor Cantabile zal op zondag 16 april 2023 om 12.00 uur een koffieconcert geven en nodigt u hierbij van harte uit!

Het gevarieerde programma is door dirigent Margreeth van Vlierden-Ofman samengesteld en zal uit een reis door de tijd bestaan. In het eerste deel van het programma komen de 3 oudste stukken aan bod, uit de zestiende eeuw.
Venna Fassaert, de pianiste die in 2016 het Pasveer Concours won en ook dit jaar weer in de prijzen viel, zal vervolgens een prachtig intermezzo verzorgen.
Cantabile vervolgt haar programma met een blokje geestelijke muziek. Een voorproefje van het Miserere Mei van Allegri, dat we op ons jubileumconcert op 15 oktober in zijn geheel uitvoeren,  en twee stukken van de hedendaagse Estlandse componist Sisask.
Damestrio Tri Voti verzorgt het tweede intermezzo met speelse zang.
Cantabile sluit af met negentiende eeuwse muziek van Rheinberger en Schumann.

Onze lady-speaker Eveline zal u over elk muziekstuk iets vertellen. Heel graag tot ziens!

Het concert vindt plaats in de prachtige Oudkatholieke Kerk in de Noorderhoofdstraat 131 in Krommenie.

Ontvangst om 11.30 uur met koffie.
Aanvang concert 12.00 uur. Duur: ongeveer een uur.
Toegang gratis, deurcollecte na afloop. Graag tot 16 april 2023!