Home » Leden » Bestuur14febr
Beste Cantabileden,
 
Omdat Femke niet herkiesbaar is hebben we nu twee vacatures, waaronder die van penningmeester.
Als deze gevonden en op de Algemene Ledenvergadering benoemd zijn, worden binnen het nieuwe bestuur de taken verdeeld.
Een van de nieuwe bestuursleden is dus niet noodzakelijkerwijs de penningmeester.
 
Wat we vragen: 
  • samen met de overige leden het dagelijks bestuur van onze vereniging vormen.
Wat we bieden:
  • een enthousiast clubje mensen die de voortgang en continuïteit van het koor waarborgt.
En weet: er zijn diverse koorleden actief zoals: de concertcommissie met Fredie en Susan, de muziekbibliotheek door Susan, en altijd weer zijn er leden bereid ad hoc mee te werken. Kortom: een breed draagvlak om taken te verdelen.
 
Interesse? Vragen?
  • Meld je bij één van de bestuursleden. Om een en ander volgens de statuten te laten verlopen dient uiterlijk 26 februari bekend te zijn wie zich kandidaat stellen voor penningmeester/ bestuurslid.
 
Martien Havik
Secretaris A capella koor Cantabile