Home » Leden » Bestuur14febr
Beste Cantabileden,
 
Er is nog 1 vacature.
 
Dus zoeken we:
  • een bestuurslid met algemene taken
 
Wat we vragen: 
  • samen met de vorige bestuursleden en i.o. Margreeth voorstellen formuleren voor concerten, medewerking aan korendagen en andere zanggerelateerde activiteiten
  • het koor vertegenwoordigen in  o.a. PKKZ
Wat we bieden:
  • een enthousiast clubje mensen die de voortgang en continuïteit van het koor waarborgt.
En weet: er zijn diverse koorleden actief zoals: de concertcommissie met Fredie en Susan, de muziekbibliotheek door Susan, en altijd weer zijn er leden bereid ad hoc mee te werken. Kortom: een breed draagvlak om taken te verdelen?
 
Interesse? Vragen?
  • Meld je bij één van de bestuursleden. Om een en ander volgens de statuten te laten verlopen dient uiterlijk 14 februari bekend te zijn wie zich kandidaat stellen voor voorzitter/ bestuurslid.
 
Martien Havik
Secretaris A capella koor Cantabile